Slobodni strugari

Tekstovi:

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 - Pra Milan od Lužice
04, 10 - Momčilo Nastasijević
11 - Goran Sre Jovanović
13, 14 - Veliki Želimir Vukašinović

Muzika:

Dejan Pre Trajković sve, osim:
Pra Milan od Lužice: 17, 21.
Zoran Sve Jovanović: 18, 11, 13, 14.

Peva:

Zoran Sve Jovanović sve, osim
Pra Milan od Lužice: 17, 21
Milorad Stru Gaborov: 14, 06
Dejan Pre Trajković: 15, 16, 18, 20.

Kazivanje (u pesmi br. 12):

Ljubovoje TadićPesme:

01 - Strugaonik (instrumental) ♫
02 - Vranjska vila ♫
03 - Oslušni zakon, pevaj tiše ♫
04 - Izvor ♫
05 - Maglene duše osmeh cvao ♫
06 - Bermudski trougao (džez verzija) ♫
07 - Gorki miris smilja ♫
08 - Biljana ♫
09 - Bonadea ♫
10 - Krila li to ♫
11 - Mažena ♫
12 - Moram da vidim ostrva ♫
12 - Я должен увидеть острова ♫
13 - Kad poezija ćuti ♫
14 - Aman Jano ♫
15 - Bermudski trougao - kafanska verzija ♫
16 - Damar ploti ♫
17 - Devojčica (Eh da mi je) ♫
18 - Smrt pesnika ♫
19 - Teodora - Sve Jovanović ♫
20 - Teodora - Pre Trajković ♫
21 - Užička balada - Pra Milan ♫
22 - Teodora_final
23 - Devojka iz grada
24 - Molitva