3.

ЛАЖ И ДРУГОСТ

- Нацрт -

(Закљуци са предавања - расправа са ђацима у Првој београдској гимназији)

1. Три врсте (опправдавања) лажи

А. Теоријски (логички) ум - метафизичка лаж

Б. Практични (етички) ум - витешка лаж

В. Историјски (политички) ум - краљевска лаж

А.

2. Тешкоћа говорења о Лажи

а) Истинито говорење о Лажи

б) Лажно говорење о Истини

3. Како је могућа Лаж, ако је а) Говор инструмент мишљења, б) мишљење је увек предметно, тј. односи се на, или производи, бивствујуће?

4. Из тога следи: Лажан говор могућ је, јер

а) Постоји Другост, а

б) Другост је за мишљење облик у коме оно не присуствује, и отуда

в) у Другом открива мишљење Разлику као Не-Исто са собом, чему

г) Друго - Различито - Не-Исто јесте облик не-бивствовања Мишљења.

5. Лажан говор могућ је, дакле, ако, и само ако, мишљење може предочити Друго као не-бивствујуће, тј. као немисливо; јер за мишљење јесте само оно, што је мисливо. Све мисливо јесте облик друго-бивствовања мишљења. Тј. мишљење суђењем - било да предицира (прирокује, пририче), упостојава или уодношава - умеће себе као оно ИСТО Различитог.

6. Који је то, дакле, облик суда, у коме мишљење пред-меће Друго као немисливо, несводиво на себе?

7. Лажан говор јесте говор који предмеће

а) бивствујуће као небивствујуће,

б) небивствујуће као бивствујуће, тј. Друго као исто са својом Другошћу, Разлику као Истоветност.

8. За мишљење, једино бивствујуће јесте оно само; једино ако Друго може представити као Исто са собом, оно га из не-бивства преводи у бивство. Када ту истоветност говором изриче, мишљењее дакле лаже, према 7б), где смо видели једнакост истинитог и лажног говора.

9. Шта је пак са 7а)? Као једино (за-себе) бивствујуће, мишљење би морало да представи себе само као не-бивствујуће, да би говором могло изрицати лаж. Оно то доиста и чини, када представља себе као присутно у Другом, и као Исто са Другим.

10. Проблем се тако потпуно обрће. Питање није више: Како је могућа Лаж, него: Како је могућ истинит говор? Може ли мишљење изговарати своје не-присуство у Другом?

11. Ако је тако све Друго мисливо, а тиме и сваки говор о Другом лажан, да ли је мишљењу мисливо оно Не-Друго, дакле оно само? Истинит говор био би могућ само о Истом, или о Не-Истом Другости-Разлике.

Б. О (Не)витешкој лажи. Зашто човек лаже? Инструмент малае фидес - зле вере:

а) Учинити себе могућим и оправданим,

б) олакшати другом неоткривањем за њега горке или непријатне истине

В. О Краљевској лажи